Protetická stomatológia

  • vyšetrenie, diagnostika a plán liečby pri vrodených a získaných stratách zubu / zubov
  • fixné náhrady - zirkoniumoxid - CERCON, porcelán, kovokeramika, živica
  • onlay, venners, inlay
  • snímateľné náhrady celkové a čiastočne snímateľné
  • snímateľné náhrady immediátne - okamžité nasadenie protézy po vytrhnutí zubov
  • snímateľné náhrady nesponové - „bez háčikov“ so zásuvnými spojmi alebo teleskopickými korunkami
  • protetické riešenia na implantáty
  • CEREC - vyhotovenie koruniek, faziet,malých trojčlenných mostíkov na počkanie cca do 1hod