Kontakt

Firma:

MOLAR s.r.o
so sídlom Zlaté Klasy 126, 93 039

Adresa ambulancie:

Hlavná 2
Šamorín 93 101

Mobil: +421 (0) 905 436422
Telefón: +421 (0) 31 562 20 20

E-mail: romansovik@molar.sk