Cenník

EURO

Vstupné vyšetrenie

Založenie zdravotnej dokumentácie, plán ošetrenia, preventívna prehliadka, OPG 40,-

Preventívna prehliadka

do 12 rokov 25,-
nad 12 rokov 30,-
s Rvg diagnostikou Bite-wing 36,-

Konzultácia

chirurgická, protetická, implantologická 50,-

Hygiena

Hygienický program: inštruktáž,nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa ultrazvukom supragingivalne,pieskovanie,leštenie 62,-
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) 10,-
Pieskovanie (odstránenie pigmentov) 22,-
Fluoridácia (celý chrup) 15,-
Leštenie 5,-

Bielenie zubov

1 čelusť 150,-
Silikonový držiak na domáce bielenie 70,-
Domáce bielenie 150,-
Spray ošetrenie 5,-
Curasept ústna voda 8,-
Curasept zubná kefka 4,-
Medzizubné kefky 8,-
Otvorená kyretáž 1 zub 15,-

Konzervatívne ošetrenie

Ošetrenie zuba liečebná vložka 25,-
Podložka pod výplň-skloionomer,ionoseal 25,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Jednoplôšková 70,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Dvojplôšoková 85,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Trojplôšková 100,-
Rekonštrukcia zuba z voľnej ruky 130,-
Parapulpálny čap 20,-
Pulpálny čap - titanový 25,-
Pulpálny čap - sklenený 30,-
Ošetrenie citlivých krčkov (1 zub) 7,-
Ošetrenie citlivých krčkov (každý ďalší) 2,-
Pečatenie fisur (1 zub) 25,-
Koferdam 10,-
Krátky liečebný výkon 35,-
Ošetrnie laserom 10min. 35,-

Endododoncia - Ošetrenie koreňových kanálikov

Trepanácia(otvorenie) dočasného(mliečneho) zuba 35,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 1 koreňový kanálik 65,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 2 koreňové kanáliky 75,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 3 koreňové kanáliky 95,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 4 koreňové kanáliky 105,-
Plnenie koreňového kanálika - 1 koreňový kanálik 55,-
Plnenie koreňového kanálika - 2 koreňové kanáliky 60,-
Plnenie koreňového kanálika - 3 koreňové kanáliky 80,-
Plnenie koreňového kanálika - 4 koreňové kanáliky 90,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 1 koreňový kanálik 70,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 2 koreňové kanáliky 82,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 3 koreňové kanáliky 94,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 4 koreňové kanáliky 106,-

Rtg s počítačovou rádioviziografiou

Rtg s počítačovou rádioviziografiou 15,-

OPG –panoramatický snímok

OPG –panoramatický snímok 25,-

CBCT

CBCT 85,-

Chirurgia

Extrakcia zuba - dočasného zuba 25,-
Extrakcia zuba - trvalého jendokoreňového zuba 65,-
Extrakcia zuba - trvalého viackoreňového zuba 85,-
Incizia a drenáž.,dekapsulácia 18,-
Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov 100,-
Komplikovaná extrakcia –chirurgická 150,-
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba 300,-
Resekcia koreňového hrota 120,-
Frenulektomia - odstránenie hornej perovej uzdičky Laserom 90,-
Prehĺbenie dolného vestibula 110,-
Gingivo plastika – Laserom 25,-
Implantát (po konzultácii a rtg diagnostike) 690,-
Otvorenie implantátu +zhojovací valček 50,-
Sutura rany/zošitie/ 15,-
Kolagenový čap po extrakcii 10,-
Kolagenová membrána 110,-
BIO OSS –kosť 150,-
Sinus lift-otvorený 750,-
Bone split s PIEZON MASTERS prístrojom 450,-
Augmentácia 250,-
Ošetrnie s Helbo 1 kvadrant 40,-
Ošetrnie Helbo celé zuboradie 120,-

Anestéza

ligamentárna, infiltračna, zvodová 20,-

Protetika

Odtlačok alginatový 15,-
Odtlačok silikonový 30,-
Stiahnutie korunky 18,-
Nadstavba na pilier z voľnej ruky /kompozit,skloionomer/ 30,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v ambulancii 35,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v laboratóriu 80,-
Keramikou vytvrdená živica 150,-
Kovokeramická korunka 320,-
Kovokeramická korunka na implantát 350,-
Provizorná korunka na implantát lab. Multicolor 150,-
Zirkon - Keramická korunka Cercon 360,-
Fazeta keramická - estetická 360,-
Celokramická korunka 360,-
Celozirkonová korunka 360,-
Totálna protéza 650,-
Teflonová vložka do zásuvného spoja 25,-
Nadstavba na implantát titánová 250,-
Nadstavba na implantát zirkonoxidova biela-individuálna 350,-
Nahryzová dlaha, dlaha na bielenie 70,-
Rebazácia 120,-
Korunka Onlay Lava 330,-

CEREC - počítačom frezovaná korunka-do 1.hodiny

Vita Trilux bloky

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 330,-
Celokermická korunka 330,-
Celokeramická estetická faseta 330,-
Keramikou vytvrdená živica LAVA 330,-

e.max bloky /litiumdisilikatová keramika/

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 350,-
Celokermická korunka 350,-

LASER-terapeutický

10 min. 35,-

HELBO 1 kvadrant

HELBO 1 kvadrant 25,-
Krátky administratívny výkon 25,-

Vyžiadanie ošetrenia mimo objednania 20,-
Vyžiadanie ošetrenia mimo objednania, neevidovaného pacienta v našej stomatologickej praxi 30,-
Vyžiadanie ošetrenie mimo pracovnej doby 80,-
Pokutný poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/ 80,-

Podrobné ceny ostatných výkonov, Vám na vyžiadanie poskytneme v ambulancii po osobnom dohovore.

Cennik je platný od 20.3.2020.