Cenník

EURO

Vstupné vyšetrenie

Založenie zdravotnej dokumentácie, plán ošetrenia, preventívna prehliadka, OPG 40,-

Preventívna prehliadka

do 12 rokov 25,-
nad 12 rokov 30,-
s Rvg diagnostikou Bite-wing 36,-

Konzultácia

chirurgická, protetická, implantologická 35,-

Hygiena

Hygienický program: inštruktáž,nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa ultrazvukom supragingivalne,pieskovanie,leštenie vyšetrenie PBI a CPITN indexov 62,-
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) 10,-
Pieskovanie (odstránenie pigmentov) 22,-
Fluoridácia (celý chrup) 15,-
Leštenie 5,-

Bielenie zubov

1 čelusť 150,-
Silikonový držiak na domáce bielenie 70,-
Domáce bielenie 150,-

Konzervatívne ošetrenie

Ošetrenie zuba liečebná vložka 15,-
Podložka pod výplň-skloionomer,ionoseal 18,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Jednoplôšková 50,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Dvojplôšoková 65,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Trojplôšková 80,-
Rekonštrukcia zuba z voľnej ruky 110,-
Parapulpálny čap 20,-
Pulpálny čap - titanový 25,-
Pulpálny čap - sklenený 30,-
Ošetrenie citlivých krčkov (1 zub) 7,-
Ošetrenie citlivých krčkov (každý ďalší) 2,-
Pečatenie fisur (1 zub) 15,-

Endododoncia - Ošetrenie koreňových kanálikov

Trepanácia(otvorenie) dočasného(mliečneho) zuba 35,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 1 koreňový kanálik 55,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 2 koreňové kanáliky 65,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 3 koreňové kanáliky 85,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 4 koreňové kanáliky 95,-
Plnenie koreňového kanálika - 1 koreňový kanálik 55,-
Plnenie koreňového kanálika - 2 koreňové kanáliky 60,-
Plnenie koreňového kanálika - 3 koreňové kanáliky 80,-
Plnenie koreňového kanálika - 4 koreňové kanáliky 90,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 1 koreňový kanálik 60,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 2 koreňové kanáliky 72,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 3 koreňové kanáliky 84,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 4 koreňové kanáliky 96,-

Rtg s počítačovou rádioviziografiou

Rtg s počítačovou rádioviziografiou 10,-

OPG –panoramatický snímok

OPG –panoramatický snímok 20,-

Chirurgia

Extrakcia zuba - dočasného zuba 25,-
Extrakcia zuba - trvalého jendokoreňového zuba 55,-
Extrakcia zuba - trvalého viackoreňového zuba 75,-
Incizia a drenáž.,dekapsulácia 18,-
Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov 90,-
Komplikovaná extrakcia –chirurgická 150,-
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba 300,-
Resekcia koreňového hrota 120,-
Frenulektomia - odstránenie hornej perovej uzdičky Laserom 90,-
Prehĺbenie dolného vestibula 110,-
Gingivo plastika – Laserom 25,-
Implantát (po konzultácii a rtg diagnostike) 650,-
Otvorenie implantátu +zhojovací valček 50,-
Sutura rany/zošitie/ 15,-
Kolagenový čap po extrakcii 10,-
Kolagenová membrána 110,-
BIO OSS –kosť 150,-
Sinus lift-otvorený 750,-
Bone split s PIEZON MASTERS prístrojom 450,-

Anestéza

ligamentárna, infiltračna, zvodová 15,-

Protetika

Odtlačok alginatový 15,-
Odtlačok silikonový 30,-
Stiahnutie korunky 18,-
Nadstavba na pilier z voľnej ruky /kompozit,skloionomer/ 30,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v ambulancii 25,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v laboratóriu 50,-
Kovokeramická korunka 280,-
Kovokeramická korunka s marginom 290,-
Kovokeramická korunka na implantát 300,-
Zirkon - Keramická korunka Cercon 330,-
Fazeta keramická - estetická 330,-
Celokramická korunka 330,-
Totálna protéza 600,-
Teflonová vložka do zásuvného spoja 25,-
Nadstavba na implantát titánová
180,- - 350,-
Nadstavba na implantát zirkonoxidova biela-individuálna 350,-
Nahryzová dlaha, dlaha na bielenie 70,-

CEREC - počítačom frezovaná korunka-do 1.hodiny

Vita Trilux bloky

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 300,-
Celokermická korunka 300,-
Celokeramická estetická faseta 330,-

e.max bloky /litiumdisilikatová keramika/

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 330,-
Celokermická korunka 330,-

Vyžiadanie ošetrenia mimo objednania 20,-
Vyžiadanie ošetrenia mimo objednania, neevidovaného pacienta v našej stomatologickej praxi 30,-
Vyžiadanie ošetrenie mimo pracovnej doby 80,-
Pokutný poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/ 80,-

Podrobné ceny ostatných výkonov, Vám na vyžiadanie poskytneme v ambulancii po osobnom dohovore.

Cennik je platný od 1.4.2015.