Parodontológia

  • vyšetrenie, diagnostika a návrh liečby parodontologických ochorení
  • hygiena a profylaktická inštruktáž
  • mikrobiologická diagnostika parodontopatií
  • konzervatívna a chirurgická liečba
  • kyretáž parodontologických vačkov
  • všetky typy parodontologických operácii
  • riadená kostná regenerácia
  • augmetácie kostí
  • transplatácie paro tkanív