Orálna chirurgia

  • resekcie koreňov zubov
  • chirurgická extrakcia ponechaných koreňov a nevyrastených zubov
  • hemiextrakcie
  • plastiky čeľustných hrebeňov a mäkkých tkanív
  • frenolektomia, prehĺbeneie dolného vestibula
  • osteoaugmentácia
  • úrazy zubov a čeľustných kostí