Konzervatívne ošetrenie

  • vyšetrenie a diagnostika zubného kazu
  • možnosť ošetrenia v lokálnej anestézie - lokálne umŕtvenie
  • ošetrenie s estetickými kompozitnými výplňami
  • ošetrenie zadných úsekov chrupu bielymi estetickými výplňami - inlay, onlay, estetické fazety
  • rekonštrukcia systemom CEREC-CAD CAM