Implantológia

Zubný implantát sa dá predstaviť ako zubný koreň umiestnený v kosti. Vyrába sa z titanu, prirovnať ho môžeme ku skrutke so závitom. Vnútri implantátu sa nachádza závit,do ktorého sa po vhojení implantátu vsadí protetická nadstavba a zhotoví sa korunka, mostík alebo špeciálny typ podmieniteľne snímateľnej náhrady. Osseointegrácia - úspešnosť vhojenia implantátu sa v dnešnej dobe pohybuje okolo 99%. Zavedenie implantátov prebieha v lokálnom znecitlivení, väčšinou v antibiotickej clone a samotnými pacientami je hodnotené ako bezbolestné. Po implantácii sa pokračuje so zaťažím implantátu.Za akú dlhú dobu po operačnom zákroku môžeme implantáty zaťažovať a sfunkčniť, rozoznávame okamžité zaťaženie implantátu – ihneď po implantácii zhotovujeme protetickú náhradu. Skrátené vhjovacie obdobie je pre sánku 6 týždňov a pre hornú čeľusť 12 týždňov. Základné vhojovacie obdobie trvá 3 mesiace v sánke a 6 mesiacov v hornej čeľusti. Všetko je to závislé od typu implantátov, použitého postupu atď.

V prípade záujmu je nutná konzultácia , pretože každý pacient vyžaduje individuálny prístup a riešenie.