Komplexné vyšetrenia

  • vstupné a preventívne prehliadky pre deti a dospelých.
  • vypracovanie liečebného plánu
  • komplexná diagnostika a riešenia pre všetky odbory stomatológie:
    terapeutická stomatológia, endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov, parodontológia, protetická stomatológia, orálna chirurgia, čeľustná ortopédia.
  • detailné konzultácie a oboznámenie sa so stavom chrupu pomocou intraorálnej digitálnej kamery.
  • diagnostické digitálne RTG vyšetrenie - CT - 3D, OPG - Panoramaticke snímky ,intraoralne snímky
  • zhodnotenie čeľustných anomálii a spolupráca s čeľustným ortopédom